Psychoterapia rodzinna

Polega na spotkaniach tylko rodziców lub całej rodziny z terapeutą.
Najczęstszym celem terapii rodzinnej jest poprawa relacji panujących w rodzinie oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i szacunku członków rodziny.
Nierzadko terapia rodzin pomaga przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe z jakimi spotykają się rodziny. Czasem są to też niespodziewane trudności czy doświadczenia.

Sesje odbywają się raz na dwa tygodnie

Terapia rodzinna jest przydatna kiedy:

 • dzieci przeżywają problemy wieku nastoletniego
 • dokuczają im trudności szkolne,
 • wykazują niechęć do nauki,
 • wykazują obniżony nastrój, depresje,
 • mają trudności w zaakcentowaniu siebie, wykazują niskie poczucie własnej wartości,
 • są nadmiernie nieśmiałe i wycofane lub przeciwnie bardzo agresywne,
 • dzieci/nastolatki nie radzą sobie z emocjami,
 • mają problemy w relacjach z rówieśnikami,
 • wykazują problemy na tle nerwicowym, stresowym,
 • często chorują lub mają alergie,
 • boją się chodzić do szkoły, uciekają z domu, biją się z kolegami,
 • cierpią na zaburzenia jedzenia: anoreksja, bulimia,
 • sięgają po narkotyki i alkohol,
 • ciągłe się czegoś lękają np.: szkoły, nauczycieli, zabaw z rówieśnikami
 • wykazują zaburzenia nerwicowe, osobowościowe,
 • wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego.