Szanowni Państwo


Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładamy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę wszystkich danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Niniejsza informacja służy poinformowaniu Państwa o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

W świetle powyższych przepisów dotyczących RODO informujemy, że:


 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest w zależności od specjalisty, z usług którego Pani/Pan korzysta:

  Psycholog Paweł Brzeziński. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Managanowa 5a/12 81-152 Gdynia lub email: pkbrze@gmail.com

  Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt Barbara Czarnacka-Brzezińska. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kopernika 12/12, 81-424 Gdynia lub email: czarnacka.barbara@gmail.com

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia współpracy z Administratorem.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy lub za pomocą poczty tradycyjnej (dane podane w punkcie 1).
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L 119/1.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem współpracy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy.Korzystanie z formularza kontaktowego

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.opsychoterapii.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych może być Google. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Dane osobowe dotyczące osób korzystających z formularza kontaktowego posiadamy dzięki wyrażonej zgodzie i przetwarzania ich przez okres 5 lat.